Lectoren platform Urban Energy

2015 keer bekeken

De lectoraten in Nederland rond het thema Urban Energy bundelen hun krachten en expertise in het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE).

Met het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy (NLP UE) ontstaat er een nationale onderzoeksgroep over de verschillende hogescholen heen. De stip op de horizon van het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy is de realisatie van netto energie neutrale steden rond 2050. De hoofddoelen worden geconcretiseerd met behulp van vier onderzoeksthema's:

  1. Energiereductie;
  2. Duurzame energieopwekking; 
  3. Energiebalans: opslag en flexibiliteit
  4. Sociaal economische innovatie.

Het Lectorenplatform is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het wil kennisvalorisatie ten behoeve van het bedrijfsleven meer gestalte geven. Binnen het thema ‘Urban Energy’ (energie in de gebouwde omgeving) wil het een brug vormen van praktijkgericht en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven. Daarbij werken de lectoraten samen met elkaar en met bedrijven aan projecten. Verworven kennis vloeit terug in het bedrijfsleven en het onderwijs. Jaarlijks organiseert het Lectorenplatform de Transition Zero Award - een studentenchallenge rondom de energietransitie in steden. 

Het Lectorenplatform werkt samen met andere platforms, zoals Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Lectorenplatform Biobased Economy, Lectorenplatform Circulaire Economie en Lectorenplatform Smart Cities and Citizens.

Het lectorenplatform is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Erlijn Eweg

 

Afbeeldingen

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen