Circulair living lab

39498 keer bekeken

Dit thema van het COE-SSC stelt de mens centraal in de context van de duurzame stad. Waar mensen wonen, werken, leren en leven en op passende wijze oud kunnen worden. Mensen worden in staat gesteld om op alle participatie domeinen te presteren op het niveau die zij zelf wensen. De binnen- en buiten omgeving ondersteunt, motiveert en verleidt de mens om het beste binnen hun wensenniveau te bereiken. Allemaal op een wijze die geen schade brengt aan hun gezondheid en die daarbij rekening houdt met het milieu. Er wordt gewerkt aan thematische leer-netwerken, waar er vervolgens onderzoeksprojecten draaien met de partners om antwoorden te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Tenslotte vindt er eveneens een translatie plaats van omgedane kennis uit deze projecten naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk.

Het voormalige Selficient huis is opnieuw opgebouwd op Utrecht Science park en beschikbaar als Circulair Living Lab. Bedrijven kunnen hier, samen met onderzoekers en studenten, circulaire producten en diensten voor wonen ontwikkelen.

Het lab draagt bij aan innovatie door een omgeving te bieden die een interdisciplinaire en geïntegreerde aanpak ondersteunt. De doorontwikkeling van dit huis naar een volledig circulair huis in samenwerking met bedrijven is een eerste stap in het aanwakkeren van innovaties. Waarbij het netwerk, waarin onderzoekers, studenten, bedrijven en de overheid samen werken essentieel is om van het Circulair Living Lab een succes te maken.

Een belangrijke lacune in kennis vanuit het perspectief van de bewoners, is de financiële betaalbaarheid voor woningeigenaren van het circulair renoveren van een woning. Ook data en privacy is benoemd als belangrijk item. Het onderzoek naar deze vragen krijgt een vervolg in het Wonen 3.0 programma

Studenten en alumni, die in interdisciplinaire studententeams hebben gewerkt aan innovatieve oplossingen voor circulair bouwen en wonen, vertellen dat dit voor hun een zeer verrijkende ervaring is geweest.

Twee alumni van de HU zijn een bedrijf Selficient BV gestart.

De volgende elementen worden van een circulair lab worden door bedrijven waardevol genoemd:

  • een specifieke maatschappelijke uitdaging - namelijk een circulaire woning – als uitgangspunt;
  • een integrale cross-disciplinaire (technische en niet-technische disciplines) aanpak;
  • onafhankelijke positie van een hogeschool in de markt, niet verbonden aan een specifiek bedrijf;
  • out-of-the-box perspectief van studenten is waardevol voor bedrijven;
  • keuze voor het perspectief van bewoner/gebruiker is waardevol voor bedrijven;
  • versterken van de samenwerking met de Universiteit Utrecht en ligging op Utrecht Science Park faciliteert dit;
  • onderzoek draagt bij aan energietransitie, voorbeeld hiervan is de energiemodule van het huis;
  • onderzoek draagt bij aan realisatie  circulaire bouwindustrie;
  • inspiratiebron voor huiseigenaren om hun huis circulair levensloopbestendig te renoveren.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen