Wonen 3.0

3862 keer bekeken

Dit thema van het COE-SSC stelt de mens centraal in de context van de duurzame stad. Waar mensen wonen, werken, leren en leven en op passende wijze oud kunnen worden. Mensen worden in staat gesteld om op alle participatie domeinen te presteren op het niveau die zij zelf wensen. De binnen- en buiten omgeving ondersteunt, motiveert en verleidt de mens om het beste binnen hun wensenniveau te bereiken. Allemaal op een wijze die geen schade brengt aan hun gezondheid en die daarbij rekening houdt met het milieu. Er wordt gewerkt aan thematische leer-netwerken, waar er vervolgens onderzoeksprojecten draaien met de partners om antwoorden te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Tenslotte vindt er eveneens een translatie plaats van omgedane kennis uit deze projecten naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk.

Programma Wonen 3.0 is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid, opdrachtgevers, onderwijs en onderzoek, met de bewoner in de hoofdrol. In het programma wordt praktisch onderzoek uitgevoerd rondom het thema wonen in de setting van een modern leerwerkbedrijf.

De transitie naar een duurzame woon- en leefomgeving is een noodzaak. De boodschap uit publicaties als de Bouwagenda en het Klimaatakkoord is duidelijk: om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen moet de bouwsector samen met andere sectoren innoveren en versnellen. De noodzaak is onbetwist, de ambities torenhoog en de uitdagingen groot.

Oplossingen voor deze vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. Hogeschool Utrecht biedt die aanpak. De HU brengt verschillende disciplines en invalshoeken samen. Waar die elkaar raken, liggen kansen voor duurzame vernieuwing – en daarmee kansen voor de starters en professionals die wij opleiden.

Om deze reden heeft het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities het programma “Wonen 3.0” in het leven geroepen. Wonen 3.0 vormt een plek waar studenten vanuit diverse opleidingen samen met partners uit het werkveld, onderzoekers, eindgebruikers en overige betrokkenen werken aan maatschappelijke uitdagingen / vraagstukken op het gebied van een duurzame, gezonde en veilige woon-en leefomgeving.  

Studenten doen verkennend onderzoek en gaan challenges aan t.b.v. innovatievraagstukken, waarbij de gebruiker centraal staat. Wonen 3.0 biedt de mogelijkheid voor studenten om interdisciplinair samen te (leren) werken in een challenge based leeromgeving, waarbij ze leren om zelf regie te voeren over het proces.
Doel is tweeledig:
1. Innovaties op thematiek duurzame, gezonde en veilige woon-en leefomgeving.
2. De professional van de toekomst opleiden.

De volgende projecten en challenges zijn binnen programma Wonen 3.0 inmiddels uitgevoerd: 

  • Deelname aan internationale Solar Decathlon Challenge in 2017 met studententeam Selficient. Winnaar van publieksprijs. Het huis dat voor deze wedstrijd is ontworpen en gebouwd ('Denver House') is inmiddels geplaatst op het Utrecht Science Park en wordt gebruikt als living lab.
  • Deelname aan internationale Solar Decathlon Challenge in 2020 (uitgestelde finale in 2021 door Covid-19) met team Celcius. Het huis dat voor deze wedstrijd is ontworpen en gebouwd is nmiddels geplaatst in Amersfoort en wordt in gebruik genomen als transitielab in de wijk Hoefkwartier. 
  • Jebber Challenge: ontwerp van een nieuw studentengebouw op het Utrecht Science Park i.s.m. Jebber BV.
  • Groene Schoolpleinen Challenge: ontwerp voor een toolkit voor het vergroenen en openbaar maken van schoolpleinen i.s.m. gemeente Utrecht (Utrechtse Vastgoed Organisatie). 
  • Rabobank Challenge: Innovatieve oplossingen voor het versnellen van de energietransitie in de wijk Tuindorp in Utrecht.

Voor meer informatie over dit programma en de challenges kunt u terecht op de website van Wonen 3.0 of contact opnemen met Nanda Vrielink

Afbeeldingen

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen