Wonen 3.0

3502 keer bekeken

Dit thema van het COE-SSC stelt de mens centraal in de context van de duurzame stad. Waar mensen wonen, werken, leren en leven en op passende wijze oud kunnen worden. Mensen worden in staat gesteld om op alle participatie domeinen te presteren op het niveau die zij zelf wensen. De binnen- en buiten omgeving ondersteunt, motiveert en verleidt de mens om het beste binnen hun wensenniveau te bereiken. Allemaal op een wijze die geen schade brengt aan hun gezondheid en die daarbij rekening houdt met het milieu. Er wordt gewerkt aan thematische leer-netwerken, waar er vervolgens onderzoeksprojecten draaien met de partners om antwoorden te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Tenslotte vindt er eveneens een translatie plaats van omgedane kennis uit deze projecten naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk.

Programma Wonen 3.0 is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid, opdrachtgevers, onderwijs en onderzoek, met de bewoner in de hoofdrol. In het programma wordt praktisch onderzoek uitgevoerd rondom het thema wonen in de setting van een modern leerwerkbedrijf.

De transitie naar een duurzame woon- en leefomgeving is een noodzaak. De boodschap uit recente publicaties als de Bouwagenda en het Regeerakkoord is duidelijk: om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen moet de bouwsector samen met andere sectoren innoveren en versnellen. De noodzaak is onbetwist, de ambities torenhoog en de uitdagingen groot.

De nieuwbouw is hierbij goed op weg, maar de echte uitdaging voor de transitie ligt in de bestaande woningvoorraad. Dat heeft te maken met de omvang (een half miljoen nieuwbouw versus 7,5 miljoen bestaande woningen) en de complexiteit: de woningen zijn bewoond en bovendien gebouwd met de technieken en inzichten uit het verleden. De (individuele) ingrediënten voor het verduurzamen zijn (bijna) beschikbaar. Het duurzaam maken van een bestaande woning is echter een forse ingreep in het leven en de financiële situatie van de bewoner.

“De oplossing om particulieren tot investeren te bewegen is nog niet gevonden.”
(Bouwagenda 2017)

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, initieert Hogeschool Utrecht het programma “Wonen 3.0”, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid, opdrachtgevers, onderwijs en onderzoek, met de bewoner in de hoofdrol.

In dit programma wordt praktisch onderzoek uitgevoerd op de vraagstukken van de maatschappij rondom het thema wonen in de setting van een modern leerwerkbedrijf. Bedrijven en instellingen, onderzoekers en studenten (als young professionals) ontwikkelen hierin samen nieuwe inzichten en werkende oplossingen. Dit leidt tot toepasbare kennis, inzetbare professionaliteit en levensvatbare en beproefde woonconcepten voor de renovatie van bestaande woningen.

In 2018 staan binnen het programma de volgende projecten op de planning:

  • Het reeds ontwikkelde zelfvoorzienende Selficient huis wordt geplaatst en bewoond. Het is de intentie om dit op het Utrecht Science Park te realiseren.
  • Deelname studentproject aan Solar Decathlon Washington 2020 (o.a. met end-user participatie proef in het design proces).
  • Initiatie twee onderzoeken rond gebruikersbeleving.

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met Petra Beisterveld.

Afbeeldingen

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen