Duurzame Uithof

2795 keer bekeken

Dit thema van het COE-SSC stelt de mens centraal in de context van de duurzame stad. Waar mensen wonen, werken, leren en leven en op passende wijze oud kunnen worden. Mensen worden in staat gesteld om op alle participatie domeinen te presteren op het niveau die zij zelf wensen. De binnen- en buiten omgeving ondersteunt, motiveert en verleidt de mens om het beste binnen hun wensenniveau te bereiken. Allemaal op een wijze die geen schade brengt aan hun gezondheid en die daarbij rekening houdt met het milieu. Er wordt gewerkt aan thematische leer-netwerken, waar er vervolgens onderzoeksprojecten draaien met de partners om antwoorden te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Tenslotte vindt er eveneens een translatie plaats van omgedane kennis uit deze projecten naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk.

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities zet zich in voor de realisatie van een Duurzame Uithof, oftewel een Utrecht Science Park dat zich profileert op het gebied van duurzaamheid.

Kennisinstituten hebben een voorttrekkersrol voor het ontwikkelen van kennis, technologie en tools om een duurzamere wereld te creëren. Dat doen we vanuit het Centre via verschillende sporen. Regelmatig vindt afstemming en overleg plaats met de Utrecht Science Park partners, UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, de eigen HU bedrijfsvoering en Green Office HU. Het uitwisselen van ervaringsgegevens en initiatieven staat daarbij centraal, zodat we samenwerken waar mogelijk, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen.

 

Daarnaast zijn regelmatig studenten betrokken bij onderzoeken en projecten om het Utrecht Science Park te verduurzamen, bijvoorbeeld via Quest projecten en de specialisatie Circulaire Stad bij de opleiding Built Environment. Zo zijn er in de afgelopen jaren onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor Utrecht Science Park om zich te profileren door in aanmerking te komen voor een International Sustainable Campus Excellence Award van ISCN ( www.international-sustainable-campus-network.org ), een platform voor die locaties die een voortrekkersrol laten zien op gebied van creativiteit, effectiviteit en goede prestatie eigenschappen van hun campus. Daarnaast is onderzocht hoe de gebouwen van Hogeschool Utrecht meer circulair gemaakt kunnen worden, op het gebied van energie, water en afval. Momenteel lopen er nog projecten rondom het hergebruik van koffiebekers door medewerkers van de HU en naar het beperken van afval en recyclen van bouwmaterialen bij de bouw van het Selficient huis op de campus. 

 

Voor meer informatie over de verduurzaming van het Utrecht Science Park kunt u contact opnemen met Erlijn Eweg

Afbeeldingen

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen