Duurzame Energie Proeftuin

1199 keer bekeken

Dit thema van het COE-SSC stelt de mens centraal in de context van de duurzame stad. Waar mensen wonen, werken, leren en leven en op passende wijze oud kunnen worden. Mensen worden in staat gesteld om op alle participatie domeinen te presteren op het niveau die zij zelf wensen. De binnen- en buiten omgeving ondersteunt, motiveert en verleidt de mens om het beste binnen hun wensenniveau te bereiken. Allemaal op een wijze die geen schade brengt aan hun gezondheid en die daarbij rekening houdt met het milieu. Er wordt gewerkt aan thematische leer-netwerken, waar er vervolgens onderzoeksprojecten draaien met de partners om antwoorden te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Tenslotte vindt er eveneens een translatie plaats van omgedane kennis uit deze projecten naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk.

Daken hebben een enorm potentieel voor duurzame energietechnieken als zonnepanelen, -boilers en andere innovatieve dakbedekking. De Duurzame Energie proeftuin op het dak van Hogeschool Utrecht is een van de eerste vijf daken in het Duurzame Dakenplan van de provincie Utrecht.

De tuin met een omvang van 500 m2 en tien verschillende daktechnieken vormt de basis voor uitdagend techniekonderwijs met praktijkopstellingen. De tuin levert de opgewekte elektriciteit waar mogelijk terug aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt als warm tapwater en verwarming. De mogelijkheden voor koeling met warmte worden onderzocht.

In de daktuin staat een veelheid aan hoogwaardige proefopstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Het gaat om technieken die in Nederland nog beperkt worden toegepast of waarvan de prestaties nog onduidelijk zijn. Uniek is de grote diversiteit aan zonnepanelen en -boilers,die zowel aan elkaar te koppelen zijn als te combineren met andere duurzame energietechnieken en conventionele energietechnieken. Daarnaast zijn er duurzame dakbedekkingmaterialen en een windturbine te vinden.

Studenten, docenten en lectoren voeren samen met het bedrijfsleven praktijkopdrachten en toegepast onderzoek uit om na te gaan hoe daktechniek optimaal kan worden ingezet voor duurzame energie. Zij meten en analyseren de prestaties van de opstellingen en werken aan de ontwikkeling van monitoringssystemen en de opslag van duurzame energie. Met deze tuin wordt de situatie van zes huishoudens gesimuleerd, voor studenten en bedrijven een unieke leeromgeving.

De proeftuin vormt in combinatie met het Energielab een voedingsbodem voor allerlei kort- en langlopende onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Resultaten

De proeftuin draagt bij aan de versterking van het onderwijs in de volle breedte: afgestudeerden in de hele onderwijskolom, van mbo tot universiteit, beschikken over praktische kennis van innovatieve duurzame energietechnieken. Ook het bedrijfsleven profiteert van de opgedane kennis en nieuwste ontwikkelingen. Zo kunnen bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers deelnemen aan rondleidingen op het dak en masterclasses.

Samenwerkingspartners

Hogeschool Utrecht, ca. 20 bedrijven en de Universiteit Utrecht.

Financiering

Provincie Utrecht, Platform Betatechniek, ca. 20 bedrijven

Afbeeldingen

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen