Smart Grid: rendement voor iedereen

ProfielfotoNanda Vrielink 23-01-2018
1359 keer bekeken

De wereld is in flux. Grote uitdagingen liggen op ons pad om onze toekomst leefbaar te houden. Diverse transities zijn in volle gang, gedreven door disruptieve krachten als urbanisatie, digitalisering en klimaatverandering. In deze onzekere en complexe wereld willen wij mensen aan het denken zetten over en in staat stellen regie te nemen in het tegemoet treden van een duurzame toekomst. Hierbij staat het vormgeven, verbeelden, verkennen en verbinden van toekomsten met het heden voor een duurzame samenleving centraal. 

 

Het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test een serie nieuwe, opschaalbare en door gebruikers gedragen diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst in de regio Utrecht.

De testen vinden plaats in twee middelgrote smart grids van elk honderd huishoudens in Amersfoort en Utrecht. Doordat we werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie, komen we tot co-creatie van diensten waar de bewoners echt wat aan hebben. De HU onderzoekt welk dienstenaanbod aansluit bij de behoeften van de buurtbewoners. De bewoners zijn het vertrekpunt in het project.

Doel en aanpak

Vier ontwikkelde diensten, E-car4all, Insight4all, Advice4all en Flex4all, leveren stuk voor stuk direct rendement op voor verschillende doelgroepen. Zo biedt de dienst E-car4all bewoners van de Utrechtse wijk Lombok via een reserveringssysteem toegang tot het gebruik van de Nissan Leaf, een elektrische deelauto. Insight4all geeft inzicht in het verbruik en de opwekking van energie per huishouden. Voor huishoudens met eigen zonnepanelen is er Advice4all, dat advies geeft over op welk moment de door jezelf opgewekte energie optimaal te benutten. De dienst Flex4all biedt de mogelijkheid om op afstand het tijdstip te beïnvloeden waarop huishoudelijke apparatuur draait. Hiermee wordt het energiegebruik van een huishouden afgestemd op het aanbod van zonnestroom dat het zelf produceert.

Vanuit de HU is het doelgroeponderzoek opgezet. Met inzet van studenten is onderzocht welke vragen buurtbewoners hebben. In co-design zijn diensten ontwikkeld die aansluiten op de behoeften van buurtbewoners.

Resultaten

Het project moet leiden tot twee blijvende lokale smart grids met elk ongeveer honderd gebruikers, een in de wijk Lombok in Utrecht, de ander in Nieuwland in Amersfoort. Duurzame stroom die in de wijk is opgewekt wordt dan op rendabele wijze ook in de wijk gebruikt. Deze innovatieve smartgriddiensten die bewezen kansrijk en opschaalbaar zijn worden voorbereid op marktintroductie.

Geleerde lessen, succesvolle aanpakken en opgedane kennis rond dienstenontwikkeling worden tijdens de looptijd van het project actief gedeeld, zodat zowel de regionale economie als de maatschappij maximaal gebruik maakt van de opbrengsten van dit project. De implementatie van en kennisdeling rond deze dienstenconcepten helpen de energietransitie en de hiermee gepaard gaande CO2-reductie te versnellen.

Samenwerkingspartners

Hogeschool Utrecht, Taskforce Innovatie Regio Utrecht, LomboXnet, Icasus, Eemflow Energy, Stedin, Ecofys, DNV KEMA, Capgemini, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen.

Financiers

Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht.

Looptijd

2012-2014

Afbeeldingen

Twitter

 

 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief   

 

Bezoekadres
Padualaan 99
3584 CH Utrecht
smartsustainablecities@hu.nl

Volg ons ook op:

 
Cookie-instellingen