Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

Wij bedenken, onderzoeken en testen oplossingen die mensen in staat stellen gezond en veilig samen te leven in duurzame en slimme steden. Hierbij brengen wij onderzoek, onderwijs en praktijk samen. Ook ontwikkelen wij innovatief onderwijs en leiden wij studenten en professionals op die in staat zijn de slimme en duurzame stad te realiseren.

 

Onze laatste updates

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"155692"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

Programmalijnen

Het CoE heeft de ambitie om maximale impact te bereiken in gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling, met focus op: gezonde gebieden gezond gebouwdenergie neutrale en circulaire gebieden en slimme mobiliteit. Allemaal vanuit een transitieaanpak. 

 

Maak kennis met het team

Marjoke werkt aan het HU Innovatietrainee Programma en zij houdt zich bezig met circulaire economie en gebiedsontwikkeling. Voor Marjoke is de rode draad in haar werk dat ze de verbinding legt tussen praktijk vraagstukken, onderzoek en onderwijs.

Marjoke de Boer
Projectleider

 

Michelle is in 2024 gestart als Business Community Manager voor het project GeLUK. Met haar commerciële achtergrond en passie voor duurzaamheid is zij de schakel tussen het CoE en het bedrijfsleven.

Michelle Gelderman
Business Community Manager

 

Sara is de projectleider van het DUT-PED-project, dat zich richt op de verduurzaming van het energiesysteem van het Utrecht Science Park. Sara brengt expertise op het gebied van warmtetransitie, energiecommunities en het integreren van technische en organisatorische aspecten daarvan.

Sara Herreras
Projectleider DUT-PED-project

 

Marit is projectleider van GeLUK. Het project versnelt de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving door goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Marit kan in dit project goed haar inhoudelijke expertise op het gebied van duurzaamheid combineren met haar drive om impact te maken.

Marit Béguin
Projectleider GeLUK

 

Gido is sinds 2023 als onderzoeker verbonden aan CoE SSC. Zijn interesses liggen op het gebied van Geografische Informatie Systemen, data science (AI), software development en ICT informatiesystemen. Hij doet momenteel onderzoek naar deelmobiliteit in de provincie Utrecht.

Gido Stoop
Hogeschooldocent en Onderzoeker

 

Martijn is programmamanager binnen het HU expertisegebied Samen Duurzaam. Hij houdt zich bezig met projectacquisitie, projectleiding en onderzoek op het gebied van de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en de human capital agenda. 

Martijn Rietbergen
Programmamanager Samen Duurzaam en Hogeschooldocent

 

Yvette is eind 2022 bij het Centre of Expertise begonnen. Als projectmanager werkt Yvette aan de projecten SEED en ARV. Daarnaast werkt ze mee aan de summer course en de minor Smart Sustainable Cities. Haar specialiteit is structuur aanbrengen in de chaos.

Yvette Lanting
Projectmanager SEED en het ARV project

 

Eugène wordt blij van creatief problemen oplossen en toekomstscenario’s bedenken voor de stad en haar bewoners. Hij houdt zich bezig met het stapsgewijs aanpakken van gebiedsgerichte vragen die de stad duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken. 

Eugène Zaaijer
Programmaleider Innovatiewerkplaatsen

 

Nanda is veelal betrokken bij projecten rondom de sociale energie- en circulaire transities. Ze houdt zich bezig met het betrekken van bewoners en het begeleiden van studentengroepen in interdisciplinaire vraagstukken. Ze is ook actief als docent in verschillende onderwijsprogramma’s. 

Nanda Vrielink
Projectleider Transitieprocessen en Hogeschooldocent

 

Caroline zet zich in voor de ontwikkeling van de Utrechtse wijkgerichte transitie aanpak. Haar fascinatie ligt op samenwerking tussen wijkbewoners, studenten en professional in complexe vraagstukken. Ze brengt toekomstdenken en systemisch co-design naar onze transitieprojecten. 

Caroline Maessen
Onderzoeker Co-Design

 

Carolijn werkt sinds 2022 bij het Centre of Expertise als ontwerper en onderzoeker. Op dit moment focust ze zich op het TROEF Energy project. TROEF verbindt gebruikers in een nieuw energiesysteem en Carolijn ontwikkelt de klantreizen hiervan. 

Carolijn Schrijver
Ontwerper en onderzoeker

 

Joost doet onderzoek naar hoe interventies als slim laden, het gebruik van thuis-/wijkbatterijen of het delen van energie kunnen helpen bij het sneller en betaalbaar verduurzamen van ons energiesysteem. Hij brengt door zijn achtergrond business, technologie en data-analyse samen. 

Joost Halkes
Onderzoeker

 

Arno is sinds 1 oktober 2022 werkzaam bij het Centre of Expertise. Hij houdt zich vooral bezig met NGF Geluk en de verduurzaming van het Utrecht Science Park. En dan met name op innovatie en samenwerking met bedrijven en andere partners vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond.

Arno van Herwijnen
Business Development Manager Samen Duurzaam

 

Als directeur houdt Nadia zich bezig met het creëren van een ecosysteem waarin studenten en professionals samenwerken om oplossingen te ontwikkelen voor de slimme duurzame stad. Zij heeft een duidelijke visie op uitdaginggericht onderwijs en zorgt voor teamontwikkeling. 

Nadia Verdeyen
Directeur Centre of Expertise

 

Joost is sinds 2019 verbonden aan het Centre of Expertise. Hij werkt aan het COE HUB, Celciushuis/Hoekwartier en het COVE SEED project. Met zijn hands-on approach is hij de linking pin met het Instituut Design en Engineering als docent Werktuigbouwkunde.

Joost Jongen
Onderzoeker en afstudeercoördinator WTB

 

Niels is sinds 2020 verbonden aan het Centre of Expertise. Hij is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie(kanalen). Hij is een empathische en resultaatgerichte creatieveling die gelooft in vooruitgang.

Niels Glerum
Communicatie- en marketingspecialist

 

Karla trekt het onderwerp mobiliteit binnen het CoE en is betrokken in o.a. het project ShareDiMobiHub. Zij brengt expertise op het gebied van mobiliteitsinnovaties, de mobiliteitstransitie, kwalitatief en kwantitatief onderzoek en mobiliteitsbeleid.

Karla Münzel
Onderzoeker mobiliteit

 

 

Onze partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie settings