The Future is Calling! Werken, leren en mobiliteit.

29-04-2020 1569 keer bekeken

Hoe zien nieuwe praktijken en routines van werken en leren eruit tijdens en na de coronacrisis? Wat kan online, wat moet offline? En waarom? Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken we de effecten van de huidige beperkte mobiliteit op de toekomst van werk en onderwijs.

In het najaar van 2019 ontwikkelden studenten van de Minor Co-design Studio toekomstbeelden over mobiliteit in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Coronacrisis heeft één van de “extreme scenario’s” van het onderzoek plotseling dichterbij gebracht, dan wij ons tot voor kort konden voorstellen. De vraag was: wat als mobiliteit naar het werk verboden is? Mensen waren onder andere bezorgd hoe het dan moest met het sociaal contact. Dat ervaren wij nu aan den lijve en kunnen wij dus goed onderzoeken in de praktijk. Ook is nu goed te onderzoeken in hoeverre wij denken dat het werken van nu duurzaam gevolg kan krijgen en hoe wenselijk dat is.

Wij beginnen onze weg te vinden in de technische mogelijkheden die zich aandienen om samen te werken, samen te leren en samen te onderzoeken. Nieuwe routines zijn aan het ontstaan. Net als bij andere remediaties (bijv. van tv naar computer, van magazine naar website, van kaars naar gloeilamp) proberen wij onze offline sociale gewoontes te vertalen naar online gewoontes. Daarom zien we dat beeldbellen en online presentaties al routine geworden zijn. Hoe langer de situatie langer aanhoudt, hoe creatiever mensen worden. 

Samen met het ministerie van I&W organiseert het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities een focusgroep waarin wij de ervaringen van studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmedewerkers en creatieve professionals met thuis leren en werken ophalen. Wij onderzoeken welke nieuwe routines en creatieve oplossingen zich aandienen, maar ook of het beeld van (de mogelijkheden van) thuiswerken is veranderd. Welke elementen moeten worden behouden of zelfs gestimuleerd worden, en welke niet? Hierbij kijken wij verder dan de ‘1,5 meter samenleving’ – naar een permanente vorm van blended onderwijs en werk. Doel is om met behulp van de input van de focusgroep toe te werken naar ideeën voor experimenten met deze toekomstige manier van werken en leren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Maessen en/of Nanda Vrielink

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen