Enthousiasme over toolkit voor groene schoolpleinen

February 01, 2021

Groene schoolpleinen: beter voor het klimaat, uitdagender voor kinderen en gezonder voor de buurt. Allerlei voordelen dus, maar hoe realiseer je ze? Samen met de Gemeente Utrecht en twee pilotscholen ontwikkelden studenten een toolkit om scholen te helpen bij de vergroening van hun schoolplein.

“Ik heb wel vaker met studenten gewerkt. Maar dit stak er met kop en schouders bovenuit!” Een dergelijk compliment krijg je als student niet elke dag. Als je dit dan ook nog eens ontvangt van een professional op het gebied van de inrichting van schoolpleinen, die jouw resultaten voor het eerst ziet, weet je dat iets goeds hebt neergezet. Dat was precies wat de studenten van de Groene Schoolpleinen challenge deden tijdens hun eindpresentatie op 21 januari. Deze challenge werd georganiseerd door het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities vanuit programma Wonen 3.0, in samenwerking met de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) van de Gemeente Utrecht en twee pilotscholen: De Spits in Lunetten en de Johan de Wittschool in Oog in Al. 

Interdisciplinaire samenwerking 
De 33 studenten die deelnamen aan de challenge waren afkomstig vanuit 10 verschillende opleidingen – van ruimtelijke ontwikkeling tot social work en van de PABO tot communicatie & multimedia design. Zij werkten een semester lang met elkaar samen aan tools voor de verduurzaming van schoolpleinen in het kader van de Groene Schoolpleinen challenge. Gedurende dit semester, dat uiteraard werd getekend door de COVID-19 pandemie, zagen zij elkaar vrijwel uitsluitend in digitale leeromgevingen. Zij werkten ieder aan specifieke deelvragen rondom het vraagstuk van groene schoolpleinen, maar kwamen daarnaast geregeld samen in co-creatie sessies met professionals vanuit de UVO, twee betrokken pilotscholen en externe organisaties. 

Vergroening van schoolpleinen: een complex vraagstuk
De Utrechtse Vastgoed Organisatie, initiatiefnemer van de challenge, formuleerde de uitdaging rondom de vergroening van schoolplein als volgt: “Utrecht is een groeiende en verdichtende stad. Daarom is multifunctioneel gebruik van ruimte van groot belang. Tegelijkertijd willen we ook dat kinderen voldoende en lekker buiten kunnen spelen en bewegen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in een groene omgeving die uitdaagt tot beweging en ontmoeting. De scholen willen graag meer bewegingsonderwijs aanbieden. Daarom willen we onderzoeken wat het betekent om, naast de gymzalen, ook het schoolplein te kunnen inzetten voor bewegingsonderwijs. Dat vraagt om andere inrichting van de buitenruimte rond een school. Buurtbewoners kunnen na schooltijd het plein gebruiken voor beweging.” Deze herinrichting van schoolpleinen bleek verschillende vragen met zich mee te brengen, van communicatie en participatie tot financiering. Om deze te verkennen schakelde de gemeente Hogeschool Utrecht in. 

Toolkit Groene Schoolpleinen 
De toolkit die de studenten gezamenlijk ontwikkelden bevat o.a.: 
- Onderbouwing van de meerwaarde van een groen schoolplein op de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
- Tools en werkvormen om kinderen, ouders en buurtbewoners te betrekken in het traject van herontwerp tot aanleg en gebruik. 
- Een subsidiewijzer en checklist op basis van de Sustainable Development Goals. 
- Concepten voor de communicatie vanuit gemeente richting schooldirecties en vanuit scholen richting betrokkenen rondom hun school.

De toolkit werd enthousiast ontvangen en ook aanwezigen bij de presentatie van buiten de gemeente waren geïnteresseerd om de tools te kunnen gebruiken. 

Wilt u ook meer weten over de toolkit of de Groene Schoolpleinen challenge? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanda Vrielink

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie settings