Speciale aanpak nodig voor energiebesparing onder studenten

30-01-2023 249 keer bekeken

Studenten in de particuliere huursector hebben een relatief groot risico op energiearmoede. Met de Energiebox en energiecoaches zouden zij geholpen kunnen worden om energie te besparen, maar dan moeten communicatie, middelen en ondersteuning wel passen bij de doelgroep.

Dat is de belangrijkste conclusie van de brainstormsessie die vanuit het ENPOR project over energiearmoede in de particuliere huursector werd georganiseerd op 8 december 2022. Voor deze sessie kwamen vertegenwoordigers van het onderzoeksproject, partnerorganisatie JMA, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en studenten samen bij Hogeschool Utrecht. 

Boukje de Haan vanuit JMA verantwoordelijk voor de aanpak van de Energiebox in Utrecht, liet zien hoe hun energiecoaches huishoudens op dit moment adviseren om hun energierekening omlaag te brengen en hoe de gratis producten in de box hierbij helpen. Zij signaleerde dat het JMA nog onvoldoende lukt om de doelgroep van studenten te bereiken en vroeg tijdens de bijeenkomst: "Wat leeft er onder studenten? Waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen we studenten het beste benaderen? Dat zijn vragen waar JMA graag antwoord op zou krijgen". 

Midas Bosman vanuit de LSVb liet aan de hand van verschillende data zien hoe studenten, met name in de particuliere huursector, een relatief groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan woon- en huurlasten. Uit het Meldpunt Energiearmoede dat LSVb vorig jaar oprichtte kwamen verschillende schrijnende verhalen naar voren van studenten wiens energierekening in het afgelopen jaar verdubbeld of zelfs verdrievoudigd was. Doordat veel studenten een gedeelde energierekening hebben, hun huur inclusief betalen en afhankelijk zijn van hun huisbaas voor het verduurzamen van hun woning, is hun bewegingsruimte om de energielasten omlaag te krijgen beperkt. Bovendien hebben studenten door hun unieke situatie in veel gevallen geen recht op de compensatiemaatregelen van de overheid rondom de gestegen energieprijzen. 

Met de aanpak van de Energiebox als uitgangspunt, werd door alle deelnemers gezamenlijk gebrainstormd over de volgende vragen: 

  • Met welke communicatiemiddelen kan Energiebox studenten bereiken?
  • Wat zijn argumenten voor de studenten om wel of niet mee te doen? 
  • Welke middelen kunnen bijdragen aan gedragsverandering bij studenten?

De conclusie was dat om studenten te bereiken een aparte aanpak ontworpen zou moeten worden, zowel in werving (bijv. via verenigingen) als in adviezen, de manier waarop adviezen worden gegeven (groepsbijeenkomsten met alle huisgenoten), producten (bijvoorbeeld een deurdranger, beweging sensor) en het ontzorgen bij aanbrengen van de maatregelen. De relatie met de huisbaas is van groot belang en soms remmend in het realiseren van energiebesparend gedrag. Energiebox zou een rol kunnen spelen bij het in kaart brengen van de staat van de woningen van particuliere verhuurders voor de gemeente.

De uitkomsten van de bijeenkomst worden verwerkt in het ENPOR onderzoek. JMA bekijkt hoe zij met de aanbevelingen aan de slag kunnen om de doelgroep van studenten beter te bedienen. 

In het ENPOR onderzoek naar energiearmoede in het particuliere huursector wordt door Hogeschool Utrecht samengewerkt met partner organisaties in verschillende Europese landen. Er wordt onderzoek gedaan naar de meest effectieve middelen om bewoners met (risico op) energiearmoede te helpen om energie te besparen. In Nederland doet de HU in het kader van ENPOR onderzoek naar de Energiebox als middel. Er is hierbij aandacht voor verschillende doelgroepen met extra risico op energiearmoede. Eerder werd al gefocust op bewoners met een migratieachtergrond.  

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen