Energie positief gebied – USP als Living lab

ProfielfotoNiels Glerum May 30, 2024
133 keer bekeken

Binnen het Europese DUT-PED kader (Driving Urban Transitions for Positive Energy Districts) zijn we PED-StepWise gestart. Het doel is een energieneutrale of energiepositieve gebied creëren via een participatief stapsgewijs plan. We gebruiken drie gebieden als living labs.

De drie living labs zijn: het Utrecht Science Park (USP), een woonwijk in Wenen en een sport- en onderwijscentrum in Malmö.
Het project streeft ernaar een op kennis gebaseerd, holistisch, participatief en inclusief verduurzamingsplan te ontwikkelen. Dit plan richt zich dan op de implementatie van innovatieve strategieën voor lokale opwekking van hernieuwbare energie, energie-flexibiliteit en efficiëntie. Daarbij worden rechtstreeks belangrijke stakeholders en eindgebruikers van het USP betrekken, waarbij hun behoeften gedurende het proces worden meegenomen.


Beoogde resultaten

Het project beoogd de volgende resultaten op de leveren:

  • Leren van best practices van bestaande projecten die vergelijkbaar zijn met de onderzochte living labs.
  • Ontwerp en test een inclusief en holistisch verduurzamingsproces voor bestaande wijken (dus geen nieuwbouwgebieden waar de meeste eerdere studies zich op hebben gericht), waarbij robuuste techno-economische methoden worden gecombineerd met een sociale aanpak.
  • Toepassen van de methode in verschillende contexten: De living labs omvatten diverse ruimtelijke indelingen, eigendomsstructuren, gebouwtypen en lokale doelstellingen, wat een scala aan uitdagingen met zich meebrengt.
  • Richtlijnen genereren voor het repliceren van het concept in verschillende landen.

 

Aanpak

Om deze resultaten te bereiken zal de volgende aanpak worden gehanteerd:

  • Uitvoeren van een stakeholderanalyse om een betrokkenheidsstrategie te ontwerpen. We identificeren belangrijke stakeholders en groepen, hun behoeften en de barrières voor CO2-neutraliteit.
  • Diepgaand onderzoek naar 3-6 vergelijkbare Europese projecten om van te leren.
  • Onderzoek naar verschillende verduurzamingsschenario's in de living labs. 

 

We kijken ernaar uit om samen te werken aan dit project, dat hopelijk waardevolle inzichten oplevert voor onze verduurzamingsdoelen en toekomstige projecten met bestaande gebouwen.

 

Betekenis voor beroepspraktijk en onderwijs

Voor de regio Utrecht is dit project om verschillende redenen waardevol: het verkennen van internationale best practices voor de decarbonisatie van wijken, het leren van een toegepast stakeholderproces in het Utrecht Science Park, en het vertalen van dit proces naar een gedeelde visie waarin technische, financiële en sociale aspecten in balans zijn. Dit kan als inspiratie dienen voor andere projecten in de regio.

Waar mogelijke wordt het PED-StepWise project en de USP beschikbaar gesteld om onderzoek en onderwijs te faciliteren. Onderzoek en onderwijs kunnen op verschillende manieren worden gekoppeld aan dit project. De campus biedt een uitstekende kans om de gebouwen als 'living labs' te gebruiken, waar studenten en onderzoekers van verschillende disciplines innovatieve technieken en oplossingen kunnen testen en valideren.

Daarnaast zal de kennis en oplossingen die worden uitgezocht,  geïntegreerd worden in de Duurzaamheidplannen van de verschillende organisaties op de USP. Hierdoor kunnen de inzichten en innovaties direct bijdragen aan de duurzame strategieën van de betrokken organisaties.

 

Ziet u kansen om onderzoeks- of onderwijsactiviteiten te koppelen bij dit project, of wilt u meer informatie over het project? Neem contact op met Sara Herreras.

 

Partners project

Samenwerking in Nederland met: de Universiteit Utrecht en Gemeente Utrecht
Samenwerking in Wenen met: e7, Realitylab, Arteria Tech, Gartenheim en Gemeente Weben
Samenwerking in Malmö met: Gemeente Malmö, Malmö FF, KTH Royal Institute of Technology, E.ON, White Arkitekter, RISE Research Institutes of Sweden

Images

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie settings