Sustainable Cities en Regions (SURE)

ProfielfotoNiels Glerum October 20, 2022
722 keer bekeken

SURE stelt de mensen in de wijk centraal en brengt technologische ontwikkelingen en sociale verandering bij elkaar vanuit een integraal perspectief. En dat is nodig, want de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complex vraagstuk. Lees hier meer over het programma.

De ontwikkelingen gaan veel langzamer dan gepland en de complexiteit op het sociale vlak belemmert de introductie van technologische oplossingen in de praktijk. Een transdisciplinaire aanpak is noodzakelijk om dit te veranderen. Het doel is om slimme duurzame en leefbare steden te creëren voor en met burgers, inclusief kwetsbare groepen, en hen een rol te geven in het ontwerpen en inrichten van hun omgeving.


De focus
Het consortium richt zich op de kennis en innovatieagenda (KIA) Energietransitie en Duurzaamheid. Daarbinnen vallen de focusgebieden Klimaat en Energie en Circulaire Economie. Als consortium SURE is de expertise in huis om een relevante bijdrage te leveren aan het maatschappelijk vraagstuk passend binnen deze KIA, en om de transdisciplinaire aanpak verder door te ontwikkelen. De expertise over energietransitie en duurzaamheid wordt versterkt door met kennis over leren en innoveren, communiceren en digitaliseringsprocessen, in de context van een inclusieve samenleving maatschappelijk gedragen keuzes te maken. We doen dit in co-creatie met regionale en (inter)nationale partners, eigen opleidingen en instituten, wijkbewoners en consumentenorganisaties. In regionale experimenteergebieden gaan we transdisciplinair leren en werken aan energietransitievraagstukken.


Het consortium
De kernlectoraten en Centre of Expertises van SURE zijn:

Hogeschool Utrecht: Centre of Expertise Smart Sustainable Cities; Nieuwe Energie in de Stad; Technologie voor Zorginnovaties; Participatie en Stedelijke Ontwikkeling; Co-Design; Beroepsonderwijs; Procesinnovatie en Innovatiesystemen; Communicatie in Digitale Transitie.

Hanze hogeschool Groningen: EnTranCe – Centre of Expertise Energy; Ontwikkeling Energietransitie en Duurzaamheid; Communication, Behaviour & The Sustainable Society; Duurzame Communicatie; Biobased Business Valorization.

Betrokken lectorenplatforms: Urban Energy; Stad en Wijk; Gebouwde Omgeving; Biobased Economy; Logistiek (LOGITIMO); Circulaire Economie; Energievoorziening in Evenwicht (LEVE); Biobased economy; Urban Energy.

Betrokken lokale en regionale overheden zijn de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Groningen, Ameland en Soest en de provincie Utrecht.

Betrokken bedrijven, burgerinitiatieven en organisaties: USI, Stroomversnelling, De Coöperatieve Samenleving, ROC Midden Nederland, Drentse Kei, Energie-U, Bo-ex, Movares, Stichting Happy Balance, Stichting I-on en NMF Drenthe.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Herlaar
 

Images

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie settings