Smart Solar Charging

ProfielfotoNanda Vrielink November 14, 2017
5711 keer bekeken

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid).

Het EFRO-project Smart Solar Charging wil het concept en de technologie van bidirectioneel laden versneld op de markt brengen dankzij experimentele ontwikkeling en vergaande samenwerking tussen (MKB-)bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze zijn alle gevestigd in het landsdeel West. Het is een unieke, wereldwijde innovatie, getuige de betrokkenheid van GE, Nissan, Renault en Tesla. De projectpartners willen met dit project hun voorsprong valoriseren en SSC in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht doorontwikkelen tot marktrijpe product-dienstcombinaties en substantiële omzetgroei.

 

Smart Solar Charging vormt de kiem van een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: lokale zonne-energie wordt, dankzij een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem, ingezet om elektrische V2G (deel)auto’s te (ont)laden. Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die het net ontlast en energie buffert tot de energieprijs hoog is. Zo ontstaan verdienmodellen die het systeem opwek-laden-opslag-rijden positief laten renderen, in energetische en economische zin: in 2022 levert Smart Solar Charging een omzet van 40 M€ waarvan 10 M€ aan export. 

 

Het lectoraat Co-design van Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar optimale gebruikersinteracties van de beoogde diensten. In het Design Innovation model van Ideo zijn drie elementen die de basis voor innovatie zijn. Waar andere partijen in het project zich met name richten op de business en technical kant van het verhaal, onderzoekt het lectoraat Co-design de human en dus desirability kant, vanzelfsprekend in verbinding met de twee andere elementen.

 

Fig 1: Design Innovation model, Ideo

 

Een Smart Solar Charging systeem gaat pas werken bij een substantieel (deel)autosysteem, van minimaal circa 100 auto’s. Dit raakt de mobiliteitsproblemen in steden, waar het concept deelauto’s steeds tactischer en praktischer wordt. Maar wat brengt dit de gebruikers? Wat verandert er in hun leven en hoe reageren zij hierop? Waar zijn zij huiverig voor? Wat verlangen ze?  Zoals hierboven genoemd zijn dit belangrijke aspecten als het gaat om het daadwerkelijk slagen van innovatie.  
 

Uitdaging is dus om grip te krijgen op de ervaringswereld van potentiele betrokkenen, en dit integraal mee te nemen in de ontwikkeling van de diensten, in plaats van achteraf een snufje marketing toe te passen op een reeds vaststaand dienstenconcept.

 

Images

Afgerond

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie settings